Wodociągi i kanalizacja

Optymalne decyzje

Optymalizacja podejmowania decyzji zarządczych związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci wod-kan, dzięki szybkiemu dostępowi do aktualnych danych oraz pełnemu obrazowi pracy sieci

Redukcja kosztów

Obniżenie kosztów utrzymania sieci wod-kan – szybsze i sprawniejsze usuwanie awarii, lepsze zarządzanie pracami, zmniejszenie liczby awarii, skrócenie obsługi spraw

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa brygad w terenie, dzięki dostępowi do aktualnych danych o sieci (również obcych np. gazowniczych)
Z

Monitorowanie prac

Bieżące monitorowanie realizacji prac i obsługi klientów – możliwość szybkiej niedopuszczającej do przekroczenia terminów realizacji usług

Mb_GIS Utility

kluczowe moduły

Ewidencja majątku sieciowego

Kompleksowa ewidencja danych sieci wod i kan z wykorzystaniem gotowego interdyscyplinarnego modelu danych, słowników parametrów obiektów,
skonfigurowanych definicji związków relacyjnych i topologicznych obiektów.

Paszportyzacja
danych

Zaawansowane narzędzia edycji danych przestrzennych z wykorzystaniem interfejsu przeglądarkowego – z łatwym w obsłudze i przyjaznym interfejsem edycyjnym. Edycja na dowolnej liczbie stanowisk z uwzględnieniem mechanizmów „sesji edycyjnych”.

Zarządzanie pracami
z obsługą zadań w terenie

Obsługa prac na sieci (awarie, prace eksploatacyjne, remonty, konserwacje i przeglądy) i zadań generowanych dla brygad terenowych i wykonawców zewnętrznych. Nadzór nad harmonogramami działań, czasami realizacji, kosztami, sprzętem itd.

Diagnostyka sieci
i Panel dyspozytora

Bieżące monitorowanie zdarzeń i procesów zachodzących w sieci oraz wykrywanie awarii, dzięki analizowaniu i automatycznemu przetwarzaniu danych z telemetrii oraz innych modułów Systemu. Wykryte nieprawidłowości wizualizowane są natychmiast na mapie i w panelu dyspozytora w postaci alarmów umożliwiając błyskawiczną reakcję służb eksploatacyjnych.

Monitorowanie sieci

Podgląd danych pomiarowych (hydraulicznych, jakościowych, energetycznych itp.) i obliczeniowych z poziomu mapy. Dane z systemów SCADA, biling, odczyty on-line wodomierzy etc. prezentowane są w przyjaznej formie etykiet na mapie oraz wykresów w dodatkowym panelu tak, aby ułatwić ich analizę pod różnym kątem.

Straty wody

Określenie wielkości strat wody w poszczególnych strefach sieci wodociągowej z wykorzystaniem metod bilansowania Tradycyjnego oraz Minimalnych Nocnych Przepływów. Monitorowanie oraz minimalizacja strat wody w oparciu o dane pochodzących z przepływomierzy strefowych oraz odczyty wodomierzy.

Inspekcje kanalizacyjne

Automatyczny import danych w formacie zgodnym z normą EN 13508-2 z systemu inspekcji kanalizacyjnych,automatycznym generowaniem lokalizacji zdarzeń na mapie, importem oraz streamingiem danych wideoinspekcji. Udostępnienie informacji o inspekcjach szerszej grupie uprawnionych użytkowników.

Służebności

Wsparcie procesu obsługi służebności dzięki narzędziom wspomagającym generowanie pasów służebności, odczytywanie aktualnych danych działki z serwisów GUGIK itd.

Przyłączenia do sieci

Wsparcie procesu obsługi przyłączania do sieci dzięki standaryzacji obejmującej podział realizacji spraw uzgodnieniowych na kroki (etapy realizacji) oraz precyzyjnie określenie zadań do realizacji, wykonawców oraz terminów zakończenia. Ujednolicenie i przyspieszenie obsługi procesu przyłączania do sieci.

Model manager WOD

Moduł wspiera wymianę danych pomiędzy systemem Mb_GIS Utility a narzędziami do modelowania sieci m.in. Bentley WaterGEMS oraz EPANET. Umożliwia analizowanie i weryfikację rekordów zgromadzonych w bazie GIS w celu zapewnienia spójności danych wymaganych do budowy modeli matematycznych sieci wodociągowych.

Model manager KAN

Moduł wspiera wymianę danych pomiędzy systemem Mb_GIS Utility a narzędziami do modelowania sieci m.in. Bentley SerwerGEMS oraz SWMM. Umożliwia analizowanie i weryfikację rekordów zgromadzonych w bazie GIS w celu zapewnienia spójności danych wymaganych do budowy modeli matematycznych sieci kanalizacyjnych.

Integracja

Zaimplementowane i sprawdzone we wdrożeniach mechanizmy integracyjne z wiodącymi rozwiązaniami ERP, billing, SCADA oraz modelowania matematycznego sieci. Model danych otwarty na integrację oraz pełną wymianę danych.

Integracja z ArcGIS

Integracja platformy ArcGIS z systemami wspierającymi zarządzanie infrastrukturą pozwalająca uzyskać efekt synergii w zarządzaniu przedsiębiorstwem wod-kan. Wszystkie dane przechowywane w geobazie ESRI. Zaimplementowana integracja z wykorzystaniem REST API zapewnia płynną integrację Mb_GIS Utility z różnymi częściami platformy ArcGIS.