System Mb_GIS Utility

 

Inteligentny System Zarządzania Siecią

System Mb_GIS Utility umożliwia sprawną i optymalną eksploatację infrastruktury sieciowej zarówno poprzez sieć lokalną, jak i dostęp zdalny.

Dane gromadzone w systemie (m.in. dane z zakresu GIS, ewidencji majątku sieciowego, zarządzania pracami etc.) oraz pozostałych systemach (np. ERP/Billing, SCADA) dostępne są w jednym przyjaznym interfejsie.

ERP/biling

SCADA

Modele hydrauliczne

Zarządzanie flotą

System pozwala na zintegrowanie danych z wszystkich rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i ich inteligentne wykorzystanie w codziennym zarządzaniu siecią.

Kluczowe cechy rozwiązania

Otwartość na integrację


Zaimplementowane i sprawdzone we wdrożeniach mechanizmy integracyjne
z wiodącymi systemami ERP, billing, SCADA oraz modelowania matematycznego sieci. Model danych otwarty na integrację oraz pełną wymianę danych.

n

Szeroki dostęp do danych


Stworzony do funkcjonowania w dużych organizacjach. Zapewnienie dostępu do informacji zawartych w systemie dla wszystkich użytkowników, którzy ich potrzebują. Dowolna liczba użytkowników, skalowalność rozwiązania oraz zaawansowane mechanizmy administracyjne w zakresie konfiguracji uprawnień dostępowych.

Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs systemu

Dostęp do całości funkcjonalności z przeglądarki internetowej z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu responsywnego dostosowującego się do urządzenia, z którego korzysta operator. Skrócony czas szkoleń użytkowników, dostęp do systemu z dowolnych urządzeń tj. tablet, notebook, komputer stacjonarny oraz dostęp z dowolnego miejsca.

Korzyści z wdrożenia

  • dane obrazujące aktualny stan sieci w jednym systemie
  • automatyczna diagnostyka i alarmowanie
  • szybka reakcja na nieprawidłowości w pracy sieci
  • sprawne zarządzanie zespołem pracowników z wykorzystaniem mobilnego dostępu do systemu
poznaj nasze systemy

Mobilny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu

Większość zadań operacyjnych w przedsiębiorstwach sieciowych wykonywana jest w terenie.  Światowa praktyka wskazuje, że działania te stanowią większość budżetu spółek stąd został położony szczególny nacisk na usprawnienie pracy w terenie.

Transparentność


System umożliwia stały wgląd on-line do kluczowych danych świadczących o działalności operacyjnej. Możliwe też jest automatyczne generowanie raportów, podsumowujące podstawowe elementy działalności spółki wodociągowej.

~

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność

Transmisja danych z wykorzystaniem bezpiecznych szyfrowanych połączeń, wykorzystanie bazy danych wiodących producentów oraz architektura systemu pozwalająca na skalowanie systemu, a przy tym wykorzystanie przez dużą liczbę użytkowników. Wszystko po to, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo przechowywania i transmisji danych.

Nowoczesne narzędzie
do zarządzania przedsiębiorstwem sieciowym

System umożliwia stały wgląd on-line do kluczowych danych świadczących o działalności operacyjnej. Możliwe też jest automatyczne generowanie raportów, podsumowujące podstawowe elementy działalności spółki.

Nasze rozwiązania

Referencje

„System stanowi jeden z kluczowych systemów w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowanemu panelowi dyspozytora pozwala na automatyzację diagnostyki sieci poprzez integrację i analizę danych z GIS, modeli hydraulicznych, systemów monitoringu SCADA oraz systemu ERP i billingu.”

„Wdrożony system wspiera proces ewidencjonowania majątku sieciowego. Rozwiązanie zapewnia edycję danych opisowych i geometrycznych przez przeglądarkę internetową (cienki klient) dla nieograniczonej liczby użytkowników.”

„Wdrożony System wykorzystuje nowoczesne technologie, dzięki którym możliwy jest pełen dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową. Responsywny interfejs automatycznie dostosowujący się do okna przeglądarki zapewnia możliwość sprawnej mobilnej pracy w systemie przez służby w terenie.”