Gazownictwo

Inteligentny System Zarządzania Majątkiem Sieciowym Mb_GIS Utility GAZ uwzględnia specyfikę przedsiębiorstw gazowniczych. Posiada moduły zawierające szereg funkcjonalności wspierających procesy biznesowe przedsiębiorstw w zakresie zarządzania pracami cyklicznymi, eksploatacyjnymi, modernizacyjnymi i inwestycyjnymi.

Funkcjonalność systemu jest realizowana przez pakiet Mb_GIS Utility w wersji dedykowanej dla przedsiębiorstw gazowniczych obejmującej poniższe kluczowe moduły.

Mb_GIS Utility

kluczowe moduły

Ewidencja majątku sieciowego

Kompleksowa ewidencja danych sieci gazowniczej z wykorzystaniem gotowego
interdyscyplinarnego modelu danych, słowników parametrów obiektów, skonfigurowanych
definicji związków relacyjnych i topologicznych obiektów.

Paszportyzacja
danych

Zaawansowane narzędzia edycji danych przestrzennych z wykorzystaniem interfejsu przeglądarkowego – z łatwym w obsłudze i przyjaznym interfejsem edycyjnym. Edycja na dowolnej liczbie stanowisk z uwzględnieniem mechanizmów „sesji edycyjnych”.

Zarządzanie pracami
z obsługą zadań w terenie

Obsługa prac na sieci (awarie, prace eksploatacyjne, remonty, konserwacje i przeglądy) i zadań generowanych dla brygad terenowych i wykonawców zewnętrznych. Nadzór nad harmonogramami działań, czasami realizacji, kosztami, sprzętem itd.

Przyłączenia do sieci

Wsparcie procesu obsługi przyłączania do sieci dzięki standaryzacji obejmującej podział realizacji spraw uzgodnieniowych na kroki (etapy realizacji) oraz precyzyjnie określenie zadań, wykonawców i  terminów zakończenia. Ujednolicenie i przyspieszenie obsługi procesu przyłączania do sieci.

Służebności

Wsparcie procesu obsługi służebności dzięki narzędziom wspomagającym generowanie pasów służebności, odczytywanie aktualnych danych działki z serwisów GUGIK itd.

Integracja SAP/Maximo

Zaimplementowane i sprawdzone we wdrożeniach mechanizmy integracyjne z systemami SAP i Maximo. Model danych otwarty na integrację oraz pełną wymianę danych.

Integracja z ArcGIS

Integracja platformy ArcGIS z systemami wspierającymi zarządzanie infrastrukturą pozwalająca uzyskać efekt synergii w zarządzaniu przedsiębiorstwem gazowym. Wszystkie dane przechowywane w geobazie ESRI. Zaimplementowana integracja z wykorzystaniem REST API zapewnia płynną integrację Mb_GIS Utility z różnymi częściami platformy ArcGIS.