Energetyka

Mb_GIS Utility

Nowoczesne narzędzie
do zarządzania siecią energetyczną.

Wdrożenie inteligentnego kompleksowego systemu zarządzania sieciami energetycznymi w oparciu o rozwiązanie Mb_GIS Utility, profesjonalnie przeprowadzone przez naszych specjalistów, pozwoli Państwu zrealizować Państwa wizję nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Mb_GIS Utility

kluczowe moduły

 Ewidencja majątku sieciowego

Kompleksowa ewidencja danych sieci energetycznej z wykorzystaniem gotowego interdyscyplinarnego modelu danych, słowników parametrów obiektów, skonfigurowanych definicji związków relacyjnych i topologicznych obiektów.

Paszportyzacja
danych

Zaawansowane narzędzia edycji danych przestrzennych z wykorzystaniem interfejsu przeglądarkowego – z łatwym w obsłudze i przyjaznym interfejsem edycyjnym. Edycja na dowolnej liczbie stanowisk z uwzględnieniem mechanizmów „sesji edycyjnych”.

Zarządzanie pracami
z obsługą zadań w terenie

Pełne wsparcie obsługi wszystkich typów prac na sieci (awarie, prace eksploatacyjne, remonty, konserwacje i przeglądy) z obsługą szczegółową zadań generowanych dla brygad terenowych i wykonawców zewnętrznych oraz z możliwością nadzoru nad harmonogramami działań, czasami realizacji, kosztami, użytym sprzętem itd.

Przyłączenia do sieci

Wsparcie procesu obsługi przyłączania do sieci dzięki standaryzacji obejmującej podział realizacji spraw uzgodnieniowych na kroki (etapy realizacji) oraz precyzyjnie określenie zadań, wykonawców i terminów zakończenia. Ujednolicenie i przyspieszenie obsługi procesu przyłączania do sieci.

Służebności

Wsparcie procesu obsługi służebności dzięki narzędziom wspomagającym generowanie pasów służebności, odczytywanie aktualnych danych działki z serwisów GUGIK itd.

Integracja SAP/Maximo

Zaimplementowane i sprawdzone we wdrożeniach mechanizmy integracyjne z systemami SAP i Maximo. Model danych otwarty na integrację oraz pełną wymianę danych.

Integracja z ArcGIS

Integracja platformy ArcGIS z systemami wspierającymi zarządzanie infrastrukturą pozwalająca uzyskać efekt synergii w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym. Wszystkie dane przechowywane w geobazie ESRI. Zaimplementowana integracja z wykorzystaniem REST API zapewnia płynną integrację Mb_GIS Utility z różnymi częściami platformy ArcGIS.