Korzyści z wdrożenia

  • dane obrazujące aktualny stan sieci w jednym systemie
  • automatyczna diagnostyka i alarmowanie
  • szybka reakcja na nieprawidłowości w pracy sieci
  • sprawne zarządzanie zespołem pracowników z wykorzystaniem mobilnego dostępu do systemu
poznaj Mb_GIS Utility