Kluczowe cechy rozwiązania

Otwartość na integrację


Zaimplementowane i sprawdzone we wdrożeniach mechanizmy integracyjne
z wiodącymi rozwiązaniami ERP, billing, SCADA oraz modelowania matematycznego sieci. Model danych otwarty na integrację oraz pełną wymianę danych.

n

Szeroki dostęp do danych


Stworzony do funkcjonowania w dużych organizacjach. Zapewnienie dostępu do informacji zawartych w systemie dla wszystkich użytkowników, którzy ich potrzebują. Dowolna liczba użytkowników, skalowalność rozwiązania oraz zaawansowane mechanizmy administracyjne w zakresie konfiguracji uprawnień dostępowych.

Intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs systemu

Dostęp do całości funkcjonalności z przeglądarki internetowej z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu responsywnego dostosowującego się do urządzenia z którego korzysta operator. Skrócony czas szkoleń użytkowników, dostęp do systemu z dowolnych urządzeń tj. tablet, notebook, komputer stacjonarny oraz dostęp z dowolnego miejsca.

Mobilny dostęp do pełnej funkcjonalności systemu

Większość zadań operacyjnych w przedsiębiorstwach wod-kan wykonywana jest w terenie.  Światowa praktyka wskazuje, że działania te stanowią większość budżetu spółek stąd został położony szczególny nacisk na usprawnienie pracy w terenie.

Transparentność


System umożliwia stały wgląd on-line do kluczowych danych świadczących o działalności operacyjnej. Możliwe też jest automatyczne generowanie raportów, podsumowujące podstawowe elementy działalności spółki wodociągowej.

~

Bezpieczeństwo i wysoka dostępność

Transmisja danych z wykorzystaniem bezpiecznych szyfrowanych połączeń, wykorzystanie bazy danych wiodących producentów oraz architektura systemu pozwalająca na skalowanie systemu, a przy tym wykorzystanie przez dużą liczbę użytkowników. Wszystko po to, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo przechowywania i transmisji danych.