Mb_Straż

PAKIET Mb_Straż

Pakiet Mb_Straż składa się z pięciu zintegrowanych programów przeznaczonych do sprawnego zarządzania działalnością Straży Miejskiej. Programy wchodzące w skład pakietu nie tylko doskonale realizują swoje wyspecjalizowane funkcje, ale także mogą ze sobą ściśle współpracować tworząc spójny system informatyczny. Integracja programów umożliwia wymianę danych między nimi, co pozwala na automatyzację prac.

Mb_Strażnik

Mb_Strażnik jest profesjonalnym narzędziem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, automatyzującym prace związane z obsługą mandatów karnych gotówkowych, kredytowanych i zaocznych

Wykorzystując program Mb_Strażnik uzyskujecie Państwo stały dostęp do kartoteki strażników (wraz z numerami służbowymi i oddziałami), zawierającej informacje dotyczące przebiegu służby i nałożonych mandatów, umożliwiającej skuteczne zarządzanie danymi dotyczącymi działań podejmowanych przez strażników. Ważną korzyścią z wykorzystania programu jest usprawnienie ewidencji bloczków i nakładanych mandatów oraz pomoc przy analizie płatności za mandaty. Istotnym usprawnieniem pracy jest możliwość szybkiego tworzenia różnorodnych raportów.

Najważniejsze korzyści:

 • nadzór nad działalnością strażników miejskich,
 • sprawne rozliczanie strażników z wystawionych mandatów,
 • ewidencja bloczków wydanych strażnikom,
 • nadzór nad rejestrowanymi danymi,
 • automatyczne drukowanie zbiorczego rozliczenia bloczków mandatów na potrzeby urzędów wojewódzkich,
 • szybkie tworzenie raportów.

Mb_Interwencje

Program Mb_Interwencje przeznaczony jest do obsługi zagadnień związanych z interwencjami przeprowadzanymi przez strażników. Jego celem jest zautomatyzowanie prac związanych z rejestracją interwencji oraz usprawnienie ewidencji toczących się spraw i pomoc przy analizie. Program ściśle współpracuje z oprogramowaniem Mb_Strażnik i wykorzystuje wspólną bazę danych, tym samym zapewniony jest dostęp do słowników, bazy strażników i mandatów tego programu.

Program Mb_Interwencje umożliwia efektywne zarządzanie informacjami dotyczącymi działań Straży Miejskiej z podziałem na kategorie, np.: interwencje, wezwania, upomnienia. Program pozwala szybko przygotowywać różnorodne raporty np.: rejestr zdarzeń, statystyki wykroczeń w zależności od kategorii oraz miejsc wystąpienia itp. W efekcie pozwoli Państwu prowadzić szczegółowe analizy charakteru, ilości oraz sposobu zakończenia spraw prowadzonych przez Straż Miejską.

Najważniejsze funkcje i korzyści:

Kartoteka spraw i ich etapów, np.:

 • rejestr zdarzeń i interwencji z informacją o lokalizacji,
 • zapis wszystkich etapów postępowania związanych z daną sprawą
 • informacja o strażnikach biorących udział w danej interwencji,
 • rejestr użycia środków przymusu bezpośredniego,
 • prowadzenie rejestru sprawców i wezwań do Straży Miejskiej.

Generowanie raportów, np.:

 • statystyki wykroczeń z podziałem na kategorie,
 • rejestr interwencji z udziałem wybranego strażnika, sprawcy lub pod danym adresem,
 • szczegółowy wydruk spraw – szczególnie interesujący w przypadku, gdy dana sprawa zawierała kilka etapów.

Mb_Windykacja

Program Mb_Windykacja stanowi kompleksowy system wspomagania windykacji mandatów karnych kredytowanych, prowadzonej przez Urzędy Miast i Gmin. Jest w pełni zgodny z najnowszym systemem prawnym i stale aktualizowany wraz ze zmianami w przepisach.

Program pozwala zautomatyzować finansowo-księgową obsługę mandatów kredytowanych. Mb_Windykacja obsługuje całość zagadnień związanych z kontrolą stanu płatności za nałożone mandaty, windykacją należności, dekretacją wpłat, uchyleń, umorzeń i korekt wartości przypisów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki mandatów nakładanych przez Straże Miejskie. Ważną funkcją jest też księgowanie kosztów opłat pocztowo-bankowych oraz komorniczych związanych z windykacją należności przez urzędy skarbowe. Kluczowym zadaniem jest także selekcja mandatów do wystawienia tytułów wykonawczych, automatyczna generacja i wydruki tytułów wraz z wydrukami list dla danego urzędu skarbowego.

Program pozwala również na analizę płatności za mandaty zaoczne, co jest szczególnie istotne, gdyż brak wpłaty stanowi podstawę do podjęcia ustawowych kroków

Mb_Windykacja jest analitycznym modułem księgowym. Jego wykorzystanie umożliwi Państwu zebranie działań związanych z obsługą mandatów karnych w jednym systemie przystosowanym również do efektywnej współpracy z centralnym systemem księgowym np.: generowanie sumarycznych obrotów na kontach na potrzeby centralnego systemu księgowego.

Najważniejsze korzyści:

 • Usprawnienie procesu ściągania należności za mandaty kredytowane
 • Pełna obsługa finansowo-księgowa mandatów kredytowanych
 • Błyskawiczny dostęp do informacji, łatwe i szybkie tworzenie raportów
 • Sprawniejsze prowadzenie ewidencji mandatów karnych kredytowanych oraz ich uchyleń i umorzeń

Mb_Sorty

Program Mb_Sorty obsługuje kartoteki wyposażenia osobistego, sortów mundurowych, środków niskocennych, itp. Przygotowany został w celu usprawnienia procesu przydzielania wyposażenia osobistego.

Najważniejsze korzyści:

 • Usprawnienie procesu przydzielania wyposażenia zgodnie z wybranym stanowiskiem
 • Szybki dostęp do aktualnych informacji dotyczących wyposażenia, m.in: wyliczanie daty następnego przydziału, podpowiadanie danych zarejestrowanych w słownikach etc.
 • Dostęp do informacji dotyczących stanu magazynu, m.in: przydzielone pracownikom elementy wyposażenia, ruchy kartoteki wyposażenia (pobrania, zwroty), inwentaryzacja etc.
 • Szybki dostęp do kartotek informacji, m.in.: kartoteka stanowisk łącznie z należnym wyposażeniem, kartoteka osobowa (zintegrowana ze strażnikiem) łącznie z danymi pozwalającymi dobrać elementy ubrania, etc.
 • Sprawne i szybkie przygotowywanie raportów, m.in.: wydruk z kartoteki z przydzielonym wyposażeniem, wydruk zapotrzebowań etc.
 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria