Mb_SOP System Obsługi Przyłączeń Gazowych

Mb_SOP - wsparcie procesu przyłączania odbiorców
 
Przyłączanie odbiorców do sieci jest ważnym ogniwem procesów biznesowych spółki dystrybucyjnej. Sprawne zarządzanie tym procesem ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji zadań. W tym aspekcie niezwykle istotne jest stosowanie właściwych narzędzi informatycznych, które ułatwią przedsiębiorstwu osiągać zamierzone cele, takie jak:  
 • optymalne planowanie zadań inwestycyjnych,
 • pozyskiwanie nowych odbiorców,
 • ograniczanie kosztów obsługi procesu przyłączania.
 
System Obsługi Przyłączeń (Mb_SOP), autorstwa firmy Megabit, wspiera proces przyłączania odbiorców do sieci oraz zawierania umów o przyłączenie do sieci. 
 
Wykorzystanie Systemu Obsługi Przyłączeń pozwala sprawnie zarządzać całym procesem przyłączania odbiorców – od wpłynięcia wniosku o określenie warunków przyłączenia aż do zawarcia umowy o przyłączenie. 
 
System Mb_SOP wspiera wszystkie etapy procesu obsługi wniosków o przyłączenie:
 • Rejestracja i weryfikacja wniosku
 • Określenie technicznych możliwości przyłączenia
 • Generowanie warunków przyłączenia
 • Rejestracja wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci
 • Przygotowanie projektu umowy
 • Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci 
 • Przekazanie sprawy do Działu Realizacji Inwestycji
 
KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA SYSTEMU OBSŁUGI PRZYŁĄCZEŃ
 • skrócenie czasu obsługi wniosków, dzięki usprawnieniu pracy i monitorowaniu postępu realizowanych spraw,
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta, m.in. dzięki zastosowaniu centralnie aktualizowanej procedury obsługi procesu przyłączeniowego we wszystkich jednostkach przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dostęp do aktualnych informacji i analiz,
 • planowanie inwestycji na podstawie wiarygodnych źródeł i analiz.
 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria