Mb_Laboratorium - zarządzanie laboratorium wod-kan

Moduł Mb_Laboratorium wspiera działanie laboratorium w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości wody oraz składu ścieków.

Najważniejsze cechy rozwiązania Mb_Laboratorium:

  • system zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”,
  • szerokie wsparcie najnowszych standardów laboratoryjnych, w tym zarządzanie metodami badawczymi, sprzętem pomiarowym, próbkami i odczynnikami,
  • zarządzanie personelem poprzez nadawanie uprawnień i upoważnień do sprzętu, metod, norm etc.,
  • możliwość wyceny wykonanych badań, przeprowadzenia analiz kosztowychilościowych,
  • obsługa rożnego rodzaju zleceń laboratoryjnychjednorazowych, okresowych, CITO etc.,
  • planowanie pracy w laboratorium i nadzór nad przebiegiem pobierania próbekwykonywania analiz,
  • możliwość obsługi wielu laboratoriów w ramach jednej bazy danych.
 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria