Mb_GIS Utility Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

System Mb_GIS Utility – narzędzie wspierające decyzje zarządcze

Mb_GIS Utility to zestaw aplikacji, który wyróżnia się szczególnym naciskiem na procesy technologiczne zachodzące w przedsiębiorstwie. one podstawą przy tworzeniurozwijaniu oprogramowania, w odróżnieniu od systemów próbujących adaptować rozwiązania uniwersalne lub dedykowane innym branżom.

Mb_GIS Utility wprowadza nowe standardy zarządzania majątkiem technicznym. Aplikacja pozwala nie tylko skutecznie zarządzać infrastrukturą sieciową i majątkiem niesieciowym, ale także uzyskać istotne obniżenie kosztów obsługi oraz wzrost efektywności eksploatowanej infrastruktury.

Wykorzystanie Mb_GIS Utility to:

 • kompleksowa, obiektywna i rzeczowa analiza stanu majątku technicznego,
 • zintegrowane planowanie, przeprowadzanie oraz monitorowanie prac remontowychkonserwacyjnych,
 • elektroniczne archiwum dokumentów eliminujące trudnodostępną i wielokrotnie powielaną dokumentację papierową,
 • pełny i aktualny obraz kosztów eksploatacji majątku technicznego wspomagający określenie polityki cenowej (np.: ceny) i rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza informacji umożliwiająca zdefiniowanie celów przedsiębiorstwa np.: ograniczenie kosztów eksploatacji majątku technicznego,
 • dostęp do danych uzyskiwanych z systemów GIS, ERP i SCADA powiązany z obrazem graficznym sieci.

Informacje analityczne pozwalające przygotowywać szczegółowe zestawienia

Wdrożenie systemu Mb_GIS Utility obejmującego swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo  pozwala maksymalnie wykorzystać informacje zebrane w bazie przestrzenno-opisowej do optymalizacji działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo.

Specjalna funkcjonalność odpowiadającą potrzebom kierownictwa wszystkich szczebli przedsiębiorstwa, pozwala korzystać m.in. z szerokiej gamy raportów prezentujących bieżący obraz sytuacji np.: liczbę nowych i realizowanych zadań każdego typu (płatne, konserwacja, awaria i inne), koszty eksploatacji majątku w poszczególnych obszarach, realizacja planów finansowych związanych z remontami i konserwacją.

Natychmiastowy dostęp do informacji o wszystkich realizowanych w ramach przedsiębiorstwa pracach, pozwala zachować kontrolę i nadzór nad zadaniami kluczowymi z punktu widzenia kadry zarządzającej, jak np.: stany realizacji kluczowych zleceń, plany remontowe i inwestycyjne.

Zcentralizowany obraz majątku technicznego z uwzględnieniem kosztów jego eksploatacji

System Mb_GIS Utility spełnia wysokie wymagania stawiane systemom klasy Enterprise i umożliwia kompleksową obsługę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w obszarze zarządzania majątkiem technicznym. Wykorzystanie systemu Mb_GIS Utility pozwoli Państwu kompleksowo zarządzać majątkiem przedsiębiorstwa i znacząco obniżyć koszty w wielu obszarach:

 • obniżenie pracochłonności wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci i pozostałych elementów majątku przedsiębiorstwa, np.: likwidacja wielokrotnego wykonywania tych samych prac związanych z uzyskaniem aktualnej informacji o stanie infrastruktury,
 • wielokrotne zmniejszenie kosztów związanych z realizacją gospodarki materiałowej, np.: w zakresie kosztów utrzymania zapasów magazynowych,
 • minimalizacja kosztów wykorzystania sprzętów i urządzeń, np.: optymalizacja przebiegów sprzętu transportowego,
 • zmniejszenie innych kosztów np.: kosztów zajętości terenu, pozyskiwania materiałów geodezyjnych.

Istotną cechą rozwiązania Mb_GIS Utility jest przyjazna atmosfera towarzysząca jego wdrażaniu. Korzyści z uruchomienia systemu dostrzegane są nie tylko przez Zarząd przedsiębiorstwa, ale również przez szeregowych pracowników. System dostosowany jest do umiejętności pracowników i używanej przez nich terminologii, co pomaga przełamywać opór przed wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie.

Dostęp do pełnej funkcjonalności systemu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej

Wszystkie informacje niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji są dostępne w systemie za pomocą przeglądarki internetowej. Mają do nich dostęp wszyscy użytkownicy w zakresie posiadanych uprawnień. Dzięki zdalnemu dostępowi do systemu poprzez połączenie bezprzewodowe oraz przy wykorzystaniu komputerów przenośnych również użytkownicy przebywający w terenie mogą korzystać z pełnej udostępnionej im funkcjonalności systemu.

Zastosowanie przeglądarki internetowej pozwala na sprawną pracę w systemie w pełnym posiadanym przez danego użytkownika zakresiez lokalizacji zdalnych (oddziały, biura w terenie) również z wykorzystaniem popularnych łączy. Istotną korzyścią z zastosowania przeglądarki internetowej jest obniżenie kosztów wdrożenia, dzięki niskim parametrom sprzętowym.

Możliwość dowolnego kształtowania i edytowania ekranów

Możliwość samodzielnego dostosowania zawartości ekranów do potrzeb użytkownika (np.: dopasowanie do przyzwyczajeń i preferencji) lub zakresu wykonywanych obowiązków oraz intuicyjna obsługa, czynią pracę w systemie przyjemną i satysfakcjonującą.

Zawartość ekranów może być ściśle dopasowana do zakresu obowiązków danego pracownika i posiadanych przez niego uprawnień. Zmiana zakresu zadań wykonywanych przez pracownika może być natychmiast uwzględniona w systemie. Zakres funkcji dostępnych dla danego użytkownika ulega zmianie zgodnie z nowym zakresem pracy bez konieczności doinstalowywania lub odinstalowywania oprogramowania.

Kompletne rozwiązanie

System Mb_GIS Utility spełnia wysokie wymagania stawiane systemom klasy Enterprise i umożliwia kompleksową obsługę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w obszarze zarządzania majątkiem technicznym. Wspomaga pracę wszystkich pracowników zaangażowanych w obsługę procesów, niezależnie od szczebla w organizacji, co ma zasadnicze znaczenie przy optymalizacji i ograniczaniu kosztów.

Wykorzystanie Mb_GIS Utility uwalnia od żmudnej, ręcznej pracy (np.: ręczne tworzenia raportów). Pozwala w pełni wykorzystać kwalifikacje pracowników do twórczego realizowania zadań oraz skupić się na zadaniach kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

System dostarcza kompleksowych informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania majątkiem technicznym. Przykładowo: użytkownik nie musi rejestrować awarii w systemie, a dodatkowo zapisywać jej w zeszycie, bo tylko tam może np.: obliczyć godziny przepracowane przez danego pracownika (wygenerować tzw. Kartę pracy).

Uzyskanie rozwiązania dla wcześniej nierozwiązywalnych problemów

Zastosowanie Mb_GIS Utility pozwala uzyskać odpowiedzi na dotąd niewyjaśnione pytania i uzyskać dostęp do informacji wcześniej niedostępnych.

 • Mb_GIS Utility pokrywa swoją funkcjonalnością wszystkie procesy technologiczne występujące w przedsiębiorstwie. Umożliwia to łatwe uzyskanie wcześniej trudnodostępnych danych np.
 • stan realizacji zleceń np.: liczba oddanych do użytku nowych przyłączy;
 • wizualizacja na mapie informacji dotyczących konkretnych elementów infrastruktury technicznej, np.: czy urządzenie /lub inny składnik majątku/ przeszło odbiór techniczny i zostało zaakceptowany do użytkowania;
 • wielkość produkcji wody na podstawie informacji zebranych z systemów SCADA z możliwością wizualizacji tych informacji na mapie;
 • mapa miejsc realizowanych prac danego typu.

Dopasowanie systemu Mb_GIS Utility do potrzeb i wielkości firmy

Bardzo istotne jest dla nas poczucie zadowolenia naszych Klientów oraz świadomość efektywnego spożytkowania przez nich swoich funduszy. Optymalny dobór rozwiązania informatycznego dostosowanego do rozmiaru i zakresu działalności przedsiębiorstwa jest gwarancją uzyskania narzędzi skutecznie wspierających Państwa codzienną pracę i podejmowanie strategicznych decyzji.

W zależności od wielkości, zasięgu i liczby zatrudnianych pracowników, potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw są bardzo zróżnicowane, a rozwiązania informatyczne muszą być do nich dostosowane. Zrozumienie Państwa potrzeb i wymagań oraz umiejętne dopasowanie do nich naszych systemów gwarantuje uzyskanie wydajnego, skutecznego i optymalnego ekonomicznie rozwiązania.

Wersje branżowe

Mb_GIS Utility oferowane jest w trzech wersjach branżowych:

 • Mb_GIS Utility dla przedsiębiorstw wodociagowych
 • Mb_GIS Utility dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • Mb_GIS Utility dla przedsiębiorstw gazowniczych.

Wersje branżowe przygotowaliśmy z uwzględnieniem specyficznych wymagań przedsiębiorstw z poszczególnych branż.

 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria