RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015

Mamy przyjemność poinformować, że nasz klient  - "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. uzyskał tytuł RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015 – Jakość, Kreatywność, Efektywność.

Tytuł został przyznany za efekty i osiągnięcia wdrożeniowe dotyczące realizacji projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, którego współwykonawcą była firma Megabit Sp. z o.o.

Istotą przedsięwzięcia jest system informatyczny zintegrowany z aparaturą kontrolno-pomiarową, służący do kompleksowego wsparcia działań zarządu, kierownictwa i eksploatatorów w codziennej pracy w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. System kompleksowo obsługuje zagadnienia związane z zarządzaniem dostawami wody i odbiorem ścieków. W jego skład wchodzą następujące moduły:

-          system ERP (ang. Enterprise Resource Planning) - system planowania zasobów finansowych przedsiębiorstwa,

-          system GIS (Geographical Information System – Geograficzny System Informacji) – baza informacji przestrzennej o systemach wod.-kan,

-          model sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-          system monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-          system monitoringu energetycznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,

-          system ograniczania strat wody,

-          ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

-          system zdalnego odczytu wodomierzy,

-          zautomatyzowany system SCADA do sterownia sieciami i obiektami wod-kan.

Inwestycja wyróżnia się wysokim poziomem innowacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Tags: 

 

Wodociągi i Kanalizacja

Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan

 

Energetyka Cieplna

Oferta dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

 

Gazownictwo

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym

 

Laboratoria

Kompleksowe zarządzanie laboratorium

Napisz do nas

logo Megabit Sp. z o.o.

Aby skontaktować się z naszym konsultantem, prosimy o wypełnienie formularza:

skontaktuj się z nami
 

Galeria